Diabetesfoten

Vill du göra en insats i forskningen om diabetes?

OBS, denna studie är avslutad. Vi vill tacka alla som ställt upp som försökspersoner och vi håller för närvarande på och analyserar resultatet

Studien har utförts för att ta reda på hur känseln påverkas i fötter och händer som en följd av diabetes.

För tillfället bedrivs flera forskningsstudier på Skånes Universitetssjukhus och på dessa sidor berättar vi mer om vilka studier som pågår och varför de genomförs.

Vad kan man läsa om på dessa sidor?
Tanken är att denna hemsida skall vara en levande plats där vi kommer lägga in information efter hand. I detta ingår allt ifrån ren information om diabetes till löpande rapportering om hur det går med våra studier. Du kan läsa mer om våra pågående studier på länkarna under fliken ”Studier” ovan.

Varför vill vi undersöka dina fötter och händer?
Våra studier syftar till att hitta tidiga indikationer på att känseln är på väg att försämras. Detta är speciellt viktigt vid diabetes eftersom tidig upptäckt innebär att man kan sätta in förebyggande åtgärder som kan fördröja eller kanske till och med förhindra att man tappar känseln som en följd av diabetes.