Diabetesforskning

En stor del av forskningen inom diabetes fokuseras på att hitta en lösning på hur man kan bota sjukdomen. Mindre fokus läggs på den kliniska delen för att minska effekterna av diabeteskomplikationer, trots att dessa är det största problemet idag, både vad gäller personligt lidande och samhällskostnader.

VibroSense Dynamics har ett nära samarbete med ledande forskare inom klinisk diagnostik på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö-Lund. Tillsammans genomförs flera forskningsstudier som tilldelats ett större Vinnova-anslag. Forskningen går ut på studera huruvida bolagets teknologi och metod, MultiFrekvens Vibrametri kan användas kliniskt för tidig diagnostik av diabetesrelaterade begynnande känselbortfall i fotsulan.

Vid tidig diagnostik av känselbortfall i fötterna, dvs sensorisk perifer neuropati, får diabetesvården och dess multidisciplinära team betydligt bättre möjligheter att förhindra allvarliga fot komplikationer som ofta leder till fotsår och amputationer.