Komplikationer

Att leva i flera år med förhöjda blodsockervärden kan orsaka bestående skador på kroppens organ. En av riskerna är att kroppens blodkärl åderförkalkas, vilket även innebär en ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Högt blodsocker kan påverka ögats blodkärl med ökad risk för blödningar och proppar som skadar ögat. Förr var diabetes en vanlig orsak till blindhet, men dagens behandling har gjort blindhet vid diabetes mer sällsynt.

Känselnedsättning i fingrarna är särskilt allvarlig vid retinopati, en allvarlig diabetes-komplikation, då synen är nedsatt. Patienter med uttalad diabetesretinopati kan vara beroende av att läsa punktskrift med fingertopparnas hjälp, något som kan bli omöjligt vid kraftigt nedsatt känsel i fingrarna.

I njurarna finns en stor mängd små blodkärl som kan åderförkalkas och därmed försämra njurarnas förmåga att rena blodet. Ungefär var femte person som är njurtransplanterad eller får dialys i Sverige har diabetes.

En viktig komplikation till diabetessjukdomen kan vara försämrad känsel i hand och fot. En sådan diabetesneuropati kan vara särskilt allvarlig vad gäller foten eftersom försämrad känsel i fotsulan kan ge dålig balans och ökad risk för kroniska sårbildningar.

Skador i fötterna uppstår ofta på grund av att cirkulationen försämras i stora och små blodkärl samt att nervernas funktion försämras och påverkar känseln.  Vid nedsatt känsel är det lätt att trampa på vassa föremål eller få grus i skorna utan att märka det. Det kan leda till fotsår som till följd av den försämrade blodcirkulationen tar lång tid att läka.

Även muskulaturen i fötterna kan försvagas vilket kan medföra att fötterna deformeras. Över tid förändras även fotens belastning vilket ökar risken för skavsår. Enligt Stig Attvall, docent vid Diabetescenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förekommer nervskador i fötter, s.k. perifer sensorisk neuropati, hos uppskattningsvis 70-100 % av människor med diabetes och som utvecklat fotsår.

Vid långt gångna fotsår är det vanligt att hela eller delar av foten måste amputeras. En mycket stor andel av alla fotamputationer i världen görs på människor med
diabetes. Risken för att en person med diabetes under sin livstid utvecklar fotsår uppskattas till ca 25 %6. I USA uppskattas att det behandlas 1,5 miljoner diabetesrelaterade fotsår7 varje år samt att det årligen genomförs ca 65 700 fotamputationer8.

I Europa uppskattas att mellan 1 till 1,4 miljoner diabetiker lider av fotsår9. Det stora antalet fotsår och i förekommande fall tillhörande amputationer skulle kunna reduceras väsentligt om vårdinsatser genomförs i ett tidigare stadium.

Det bör också betonas att nerver i armar och händer kan påverkas av diabetes, vilket bl.a. visar sig som en ökad risk för nervinklämningar (exv. s.k. karpaltunnelsyndrom). I handen kan försämrad känsel påverka handfunktionen negativt. Karpaltunnelsyndrom ses oftare hos diabetiker än inom normalbefolkningen. Det är viktigt att ställa en tidig diagnos eftersom en operativ åtgärd kan ha god effekt och avsevärt förbättra handens känselfunktioner.

 

6, Volume 27, Number 2, 2009 • CliniCal Diabetes, A review of the Pathophysiology, classification, and treatment of foot ulcers in Diabetic Patients, Warren Clayton, Jr., MD, and Tom A. Elasy, MD, MPH
7, US Advanced Wound Market, Frost & Sullivan August 2010
8,http://care.diabetesjournals.org/content/36/4/1033.full
9.J Wound Care 18 (4): 154, 2009