Samhällskostnader

Diabetes medför stora samhällskostnader. Behandling av diabetes är mycket kostnadskrävande, främst på grund av dess stora utbredning och snabba tillväxttakt. Amputationer är synnerligen krävande till följd av långa vårdtider, rehabilitering, ökat behov av omvårdnad och hemhjälp samt produktionsbortfall då dessa människor ofta blir sjukpensionärer.

I Sverige uppskattades år 1998 kostnaden för behandling av fotsår till ca 70 000 kronor per patient och kostnader för underbensamputation till ca 525 000 kronor per patient1.

I USA uppskattade American Diabetes Association år 2012 de totala ekonomiska kostnaderna för diabetes till 245 miljarder dollar, där 176 miljarder dollar avsåg direkta medicinska kostnader. Den totala kostnaden är en ökning med 41 % från år 2007 då estimatet uppgick till 174 miljarder dollar.2

För år 2007 uppskattades kostnaden för diabetesrelaterade fotsår i USA till drygt 250 miljarder SEK3. I Storbritannien uppgick motsvarande kostnadspost år 2003 till ca 45 miljarder SEK och i Sverige år 1998 till ca 2 miljarder SEK1.

1, http://www.internetmedicin.se, diabetesfoten
2, http://care.diabetesjournals.org/content/36/4/1033.full
3, The cost of diabetic foot: The economic case for the limb salvage team; Journal of vascular suregy 2010;52:17S, Vickie R. Driver