Studier

Här kan du läsa mer om våra pågående studier. Alla studier bedrivs i nära samarbetet mellan tre kliniker på Skånes Universitetssjukhus (SUS) och VibroSense Dynamics AB.

För närvarande löper tre olika studier parallellt:

  • En Vuxenstudie för att samla in referensmaterial från friska fötter och händer. Studien leds av avdelningen för handkirurgi på SUS.
  • En studie på vuxna med diabetes typ 1. Alla patienter som är inskrivna på kliniken för endokrinologi Malmö och Lund är inbjudna att delta. Kontakta din läkare om du är intresserad att delta. Studien leds av kliniken endokrinologi på SUS.
  • En studie på barn med diabetes typ 1. Alla barn i åldern  7-18 år med diabetes som är inskrivna på barnklinikerna i Malmö, Lund, Helsingborg och Ystad är inbjudna att delta. Kontakta din läkare om du är intresserad att delta. Studien leds av barnkliniken på SUS i Malmö.