Barn med diabetes

Ligg steget före och vårda dina fötter!

STUDIEN ÄR AVSLUTAD

Alla som har diabetes riskerar på sikt att tappa känseln i fötterna som en följd av diabetes, men vid tidig upptäckt ges betydligt bättre möjligheter att förebygga komplikationer.

På barnklinikerna i Malmö, Lund, Ystad och Helsingborg pågår en studie på barn där man undersöker fötterna med ny metod som heter Multi Frekvens Vibrametri. Alla barn, från ålder 7 med diabetes typ 1 och som är inskrivna på klinikerna, tillfrågas om att vara med i studien. Deltagande i studien förutsätter godkännande från barnens föräldrar.

Målsättningen med studien?
Studien startades våren 2015 och målsättningen är att undersöka känselsinnet i foten på barn med diabetes. För närvarande är standard att man inte undersöker känseln i foten i någon större omfattning på barn.

Kunskapsläget är i dag begränsat och studien syftar till att ta reda på ifall man kan upptäcka tidiga tecken på känselpåverkan på barn. Det slutgiltiga målet är att försöka förhindra, fördröja eller reducera känselpåverkan i fötterna orsakade av diabetes när barnen blivit vuxna.

Vid tidig upptäckt av känselpåverkan ges bättre förutsättningar med förebyggande åtgärder i form av utökad kontroll av glukos och blodfetter, förändring av kost, motion och vikt.

Med Multi Frekvens Vibrametri ges också en möjlighet att få en direkt återkoppling av resultatet så att man kan se att åtgärderna ger önskat resultat över tid. 

Kan man inte arbeta med förebyggande åtgärder redan idag?
Alla som har diabetes drabbas inte av omfattande känselpåverkan. Det kan dröja lång tid innan man kan känna symptom med nedsatt känsel i foten. Även om de flesta som har diabetes känner till riskerna att få nedsatt känsel, kan det vara svårt att ta det på allvar – ”man har ju inga problem”. Men när man väl får problem, med exv. fotsår, kan man ha förlorat värdefull tid (flera år?), eftersom förebyggande åtgärder ger bäst resultat om de sätts in tidigt.

Det stora problemet är att de kliniska metoder som används idag inte är tillräckligt bra. De upptäcker känselpåverkan sent. Därför behövs det betydlig bättre metoder för tidig diagnostik. Tanken men den pågående studien på barn är att försöka visa att Multi Frekvens Vibrametri kan vara en sådan metod.

Kontaktpersoner
Studieansvariga:
Helena Elding Larsson , överläkare barnkliniken, Malmö, helena.larsson@med.lu.se
Lars Dahlin, professor avd. för handkirurgi, Malmö, Lars.Dahlin@med.lu.se

Alla barn med diabetes typ 1, med en ålder av minst 7 år, och inskrivna på barnklinikerna i Malmö, Lund, Ystad och Helsingborg tillfrågas om möjlighet att delta i studien. Kontakta din läkare eller någon av ovanstående person om ni vill ha mer information.