Vuxenstudie

Friska fötter och händer sökes!

STUDIEN ÄR AVSLUTAD

Vill du göra en insats i kampen mot en allvarlig följdsjukdom som drabbar många diabetespatienter runt om i världen och samtidigt stödja en skånsk innovation? Det enda som krävs är att du deltar i en forskningsstudie som leds från Skånes universitetssjukhus.

Profil på försökspersoner?
Vi söker friska försökspersoner, både kvinnor och män, mellan 18-70 år för deltagande i en studie där vi vill undersöka känseln i händer och fötter.

Om studien
Studien leds av avdelningen för  Handkirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Målsättningen är att mäta känselfunktionen i fötter  och händer hos 800 friska personer fram till och med sommaren 2017. Syftet är att samla in referensvärden från friska vuxna som inte har diabetes.

Varför vill vi undersöka era fötter och händer?
Referensmaterialet som erhålls i studien skall användas som jämförelsematerial för att finna diabetespatienter som har nedsatt känsel i fötterna, så kallad diabetesneuropati, med en ny metod som heter ”MultiFrekvens Vibrametri”. Målsättningen är att utveckla ett nytt diagnostiskt mätinstrument som kan upptäcka nedsatt känsel i tidigt skede i fötter och händer hos personer med diabetes. Genom att finna diabetespatienter som har nedsatt känsel i fötterna tidigt, får läkarna en större möjlighet att förhindra att patienterna får fotsår som i värsta fall kan leda till amputation.

Som att mäta hörseln
Undersökningen tar ungefär 40 minuter per person och det är helt smärtfritt. Försökspersonen placerar sin fot eller ett finger på en tapp som vibrerar med olika frekvenser. När personen känner vibrationer trycker han eller hon på knapp och när vibrationerna avtar släpper personen knappen. Det är alltså som att göra ett hörseltest på foten.
Inför undersökningen får du skriva in lite uppgifter i ett frågeformulär där du anger bland annat längd, vikt, kön samt ålder.

Känseltest - hand

Känseltest – hand

Känseltest - fot

Känseltest – fot

Sekretess
Alla uppgifter behandlas med sekretess och i enlighet med PUL och det kommer inte att finnas någon möjlighet att koppla person till undersökningsresultat. All personlig data, bland annat namn och personnummer, raderas när studien är avslutad.

Återkoppling av resultatet
Alla som deltar i studien kommer att få en skriftlig återkoppling av sitt mätresultat i förhållande till det insamlade normalmaterialet. Om resultatet avviker kraftigt från medelvärdet kommer ni erbjudas en mer grundlig läkarundersökning samt en ny känselundersökning.

Mer information om studien:
Patientinformation: Patientinfo
Frågeformulär: Frågeformulär
Anmälan om att delta:
Boka tid för undersökning: 

För mer information klicka på länken nedan:
Kontaktperson

Plats för undersökning: Vi kommer erbjuda undersökningen på olika arbetsplatser i Malmöregionen. Det går också bra att komma till avdelningen för handkirurgi i Malmö med adress, Jan Waldenströms gata 5. Glöm inte att boka en tid i förväg på länken ovan.


Ersättning: Ingen ersättning utgår men däremot en skriftlig återkoppling av resultatet.