Vuxna med diabetes

Upptäck känselbortfall i fötterna tidigt!

Alla som har diabetes riskerar att tappa känseln i fötterna som en följd av diabetes men vid tidig upptäckt ges betydligt bättre möjligheter att förebygga komplikationer.

På kliniken för Endokrinologi i Lund och Malmö pågår en stor studie där man undersöker fötterna med ny metod som heter MultiFrekvens Vibramteri. Alla klinikens patienter med diabetes typ 1, totalt ca 2000 st, erbjuds att vara med som försökspersoner.

Målsättningen med studien?
Studien startades våren 2015 och den skall pågå i minst tre år. Målsättningen med studien är att försöka hitta tidiga tecken på känselbortfall som sen skall ligga till grund för förebyggande åtgärder. Det slutgiltiga målet är att försöka förhindra, fördröja eller reducera känselbortfallet i fötterna orsakade av diabetes.

Vid tidig upptäckt av känselbortfall ges bättre förutsättningar med förebyggande åtgärder för bättre kontroll av blodsocker, blodfetter samt blodtryck. Med MultiFrekvens Vibramteri ges också en möjlighet att få en direkt återkoppling av resultatet så att både patient och läkare kan se att åtgärderna ger önskat resultat.

Kan man inte arbeta med förebyggande åtgärder redan idag?
Alla som har diabetes drabbas inte av känselbortfall och det kan dröja lång tid innan man får någon symtom. Även om de flesta som har diabetes känner till riskerna att tappa känseln, kan det vara svårt att ta det på allvar, man har ju inga problem. Men, när man väl får problem kan man ha förlorat värdefull tid eftersom förebyggande åtgärder ger bäst resultat om de sätts in tidigt.

Det stora problemet är att de kliniska metoder som används idag inte är tillräckligt bra, de upptäcker känselbortfall för sent. Därför behövs det betydlig bättre metoder för tidig diagnostik. Tanken men den pågående studien på diabetespatienter är att försöka bevisa att MultiFrekvens Vibramteri är en sådan metod.

 

Kontaktpersoner
Studieansvarig: Eero Lindholm, överläkare Endokrinologen Malmö, Eero.M.Lindholm@skane.se
Ansvarig läkare i Lund: Fagher Katarina , läkare Endokrinologen Lund, Katarina.Fagher@skane.se
Ansvarig för undersökningar: Karlsson Kristina, undersköterska Malmö/Lund:

Alla patienter med diabetes typ 1 inskrivna på endokrinologen i Lund och Malmö har möjlighet att delta i studien. Kontakta någon av ovanstående person om ni vill ha mer information.